Q-Channel kösystem

Q-Channel kösystem

Q-channel är ett modernt kösystem


GRB AB har varit installatörer för detta kösystem. Ta gärna kontakt med Q-Channel för offert 08-203020

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital skyltning. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Kösystemet Q-channel finns på bankkontor, apotek, livsmedelsbutiker, serviceverkstäder och bibliotek runtom i Sverige. Kösystemet tillgodoser kunder med höga krav och där besöksfrekvensen är mycket hög. Q-channel har även lösningar för de mindre butikerna och kontoren.

Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början och blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet samt även att vara en naturlig plattform för annonsering och information.

Q-channel kan även integreras med andra digital signage system. Om ni redan har ett system för digital signage installerat kan ni enkelt ansluta Q-channel till det. Integration av köinformation i kundens egen app ingår i Q-channel.

OBS! Tänk på att specialkölappar för kösystem blir en mycket hög kostnad i längden. I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan kösystemet nyttjar vanligt standard kvittopapper Termo 80X80 som butikerna oftast använder i sina kassaregister och därför kan använda samma till kösystemet. Vi säljer även dessa kvittorullar som passar för kösystemet som kölappar. De finns även med bisfenolfritt papper. Länk

Tänk på att vid höga besöksfrekvenser, som inte är ovanligt, har priset per kölapp en avgörande betydelse för den ekonomiska kalkylen vid val av kösystem.

Bokat möte. Tjänsten Bokat möte ger personalen möjlighet att få en avisering via länk, mail eller SMS när deras kund kommit.

SMS avisering. Kunden kan välja att få ett SMS om väntetiden beräknas bli lång och kan då uträtta andra ärenden under väntetiden. Detta gör kunden enkelt genom att då knappa in sitt mobilnummer på touchskärmen. Kunden får ett SMS när det är dags att återvända till butiken eller lokalen.

App med köinformation. Vi integrerar köinformation i kundens egen app.
Vi kan även erbjuda en egen app för köinformation.

Dynamiska köer. I Q-channel kan våra kunder enkelt anpassa kötyper efter behov.
En kötyp kan t ex. visas på touchskärmen under en viss tid på dagen för att sedan försvinna när behovet av den inte längre finns.

Statistik. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm.
Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Digital Signage. I kösystemet Q-channel ingår digital signage, dvs möjligheter att publicera reklam och information i sitt kösystem. Informationen och reklamen visas på displayer tillsammans med köinformationen eller på displayer avsedda enbart för information och reklam. Eftersom kunderna tittar på displayerna med köinformationen blir detta ett effektivt sätta att annonsera och informera. Q-channel kan även integreras med andra digital signage system. Om ni redan har ett system för digital signage installerat kan ni enkelt ansluta Q-channel till det.

Skräddarsydd layout. Vi erbjuder kunden en skräddarsydd layout för sin butik eller lokal. I Q-channel anpassas alltid kösystemets utseende efter kundens grafiska profil och utseende. Kösystemet ska liksom allt annat passa in i kundens egen miljö.

Se reklamfilmen för q-channel här. Länk