Skattekontrollenhet

SCU100 Kontrollenhet

Skattekontrollenhet SCU-100

Datorama Kassasystem AB har tillsammans med Sam4s, utvecklat en kontrollenhet SCU-100 för att uppfylla skatteverkets Kassalag SFS 2007:592. Enheten blev 2009-12-01 certifierad utav SCC (Scandinavian Ceritification Center). Kontrollenhet SCU-100 kan kopplas till våra samtliga kassasystem
samt alla Omega modeller. Alla Sam4s modeller som har elektronisk journal kan både skriva ut samt tanka över journalen till kontrollenheten.

SCU-100Kontrollenhet SCU-100
Kan kopplas till samtliga kassasystem: Sam4s ER230, Sam4s ER260, Sam4s ER280M, Sam4s ER285M, Sam4s ER380, Sam4s ER390M, Sam4s ER420M, Sam4s ER430M, Sam4s SPS530, Sam4s ER600R, Sam4s ER600F samt alla Omegamodeller.


Hållare till kontrollenhetHållare till kontrollenhet
Hållare skattekontrollenhet. Finns i två utföranden, både för Sam4s ER-serien>
Och till Omega 790 Hållaren monteras osynlig undertill på Omega 790. På ER-serien kläms den under kvittokåpan på vänster sida.